NÄTTRABY HASSLÖ FÖRSAMLING I NÄTTRABY, den 26 oktober 2017


NÄTTRABY HASSLÖ FÖRSAMLING I NÄTTRABY, den 26 oktober 2017

Torsdagen den 26 oktober 2017 föreläser Jeanette Larsson, Carpe Courage AB för Nättraby Hasslö Församling i Nättraby, med föreläsningen Högt i tak – men var har vi golvet?.

Tid: Den 26 oktober 2017, kl 19.00 – 21.00
Plats: Församlingshemmet i Nättraby Hasslö Församling i Nättraby.