THORÉNS BUSINESS SCHOOL I LINKÖPING, den 20 mars 2018


THORÉNS BUSINESS SCHOOL I LINKÖPING, den 20 mars 2018

Den 20 mars 2018 föreläser Jeanette Larsson, Carpe Courage AB och Anders Andersson, ABF för Strokeföreningen i Malmö, med föreläsningen Kriminell eller Kriminalare – Minnesvärda Möten.

Plats: Thoréns Business School i Linköping.
Tid: Den 20 mars 2018, kl 13.30 – 15.00