Yttrandefrihet eller hatbrott? – om attityder och bemötande


J-nära MOD att VågaYttrandefrihet eller hatbrott? – om attityder och bemötande är en faktabaserad och kvalitetsgranskad föreläsning som tydliggör lagtexten kring straffskärpningsregeln för hatbrott, ger utrymme för många diskussioner kring attityder, bemötanden, värderingar och belyser flera kända exempel ur verkligheten.

Många gånger kan det vara lätt att hänvisa till yttrandefriheten när någon, medvetet eller omedvetet, kränker sina medmänniskor.

Föreläsningen är grundläggande teoretiskt kring de olika motiven för hatbrott och vilka grupper som särskilt skyddas av straffskärpningsregeln. Även gränserna för yttrandefrihet, lagstiftning kring meddelarfriheten, offentlighetsprincipen och annan lagstiftning kring ämnet presenteras.

Under föreläsningen tydliggörs också olika sexuella läggningar, könsidentiteter, såväl som olika religioner i jämförelse med diskrimineringslagstiftningen.

Föreläsningen innehåller en presentation av några av de mest kända hatbrotten som begåtts i Sverige sedan 1994 och framåt.

Hatbrottsföreläsningen är mycket intressant, passar i alla sammanhang och till alla åldersgrupper. Den inbjuder till diskussioner kring ämnen som kanske tidigare inte berörts.

 

Denna föreläsning/utbildning finns också i en specialversion, framtagen för skolan!

 

Tidsåtgång:   Interaktiv föreläsning, ca 3  timmar, eller enligt önskemål.

Pris:                 Enligt överenskommelse beroende på uppdragets art och omfattning.

 

Röster om föreläsningen:

”Idag höll poliskommissarien Jeanette Larsson två spännande föreläsningar för Jobbcenter och Servicepatrullens personal på Park inn i Västra hamnen. Jeanette har varit polis i 24 år och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor både inom den egna myndigheten men även ut till andra organisationer och kommuner. De två utbildningarna som väckte många AHA-upplevelser och som personal inom JobbMalmö fick ta del av var en hatbrottsutbildning och en föreläsning med namnet, Högt i tak-men var har vi golvet. Imorgon fortsätter Jobbcenters aktiva värdegrundsarbete med föreläsaren Anders Lundin.”
/Kommunikationsansvarig

För att komma till Serviceförvaltningens sida, klicka här

 

”Hej Jeanette!
Jag vill tacka dig för en väl genomförd föreläsning igår!
Du hade ett gäng supportrar på plats som alla var väldigt nöjda, men det du ska vara extra nöjd med är att du lyckades väcka intresse från de som vanligtvis brukar vara skeptiska vid tillfällen som detta!
Vill du ha referenser eller liknande är du alltid välkommen.
Jag hoppas att vi kan hitta fler tillfällen att samarbeta när vår organisation börjar få sin nya form!”
/Arrangören.