Sociala medier – Facebook


Facebook

Föreläsningen ger en introduktion till användare av Facebook, främst riktad mot privatpersoner eller företagare med egen företagssida med ingen eller endast begränsad erfarenhet av sociala medier.

Under utbildningen presenteras grunderna för hur en Facebooksida; privat- eller företagssida kan skapas och publiceras, hur man kan ”koppla ihop” sin FB-företagssida med sin hemsida och därigenom förstärka sitt Varumärke, sekretessmöjligheter och vikten av av att ”Gilla”. Även förslag till innehåll i inlägg, hur evenemang kan skapas och andra användarvänliga tips och möjligheter med Facebook, gås igenom.

Föreläsningen riktar sig främst till nybörjare och/eller seniorer.

Gillar

 

 

 

”Wow! Äntligen förstod jag Facebook! Tack för en mycket pedagogisk och lärorik utbildning!”/Kursdeltagare