Sociala medier – Facebook


Facebook

Föreläsningen ger en introduktion till användare av Facebook, främst riktad mot privatpersoner eller företagare med egen företagssida.

Under utbildningen presenteras grunderna för hur en Facebooksida; privat- eller företagssida, kan skapas och publiceras, hur man kan ”koppla ihop” sin FB-företagssida med sin hemsida och därigenom förstärka sitt Varumärke, sekretessmöjligheter och vikten av av att ”Gilla”. Även förslag till innehåll i inlägg, hur evenemang kan skapas och andra användarvänliga tips och möjligheter med Facebook, gås igenom.

Föreläsningen riktar sig främst till nybörjare och/eller seniorer.

Gillar

 

 

 

”Wow! Äntligen förstod jag Facebook! Tack för en mycket pedagogisk och lärorik utbildning!”/Kursdeltagare