Kvinnorna på Pollsmoor Prison


– Kvinnorna på Pollsmoor Prison
Jeanette Larsson, Carpe Courage, berättar om arbetet med kvinnliga interner på ett av världens mest fruktade fängelser; Pollsmoor Prison i Cape Town, Sydafrika.

I oktober 2013 hade jag förmånen att tillsammans med Försoningsgruppen i Malmö/Sverige få åka till Pollsmoor Prison i Cape Town i Sydafrika för att följa ett 20-tal kvinnor som helt frivilligt deltog i ett program för Restorative Justice (Försoning). Det var fantastiskt att få följa deras utveckling.

I mars 2014, fick jag åter förmånen att tillsammans med Försoningsgruppen i Malmö/Sverige delta vid uppföljningen av samma kvinnogrupp, eller åtminstone de som fanns kvar på anstalten.

Vi var alla djupt berörda över det arbete som bedrivs för de kvinnliga internerna, över de resultat som uppnås, men inte minst över de omständigheter som kvinnorna lever under inne på fängelset.

Det arbete som bedrivs av HOPE Prison Ministry är värt att lyfta fram som ett av de mest framgångsrika koncept för brottsprevention.

Nu för vi i Försoningsgruppen budskapet vidare genom att arbeta med Försoning här i Sverige!

Mer information om Försoningsgruppens arbete finns att läsa i tidskriften Uppdrag Mission, oktober 2014.

 

Bild 6

Bild

 

Den här föreläsningen är inte längre tillgänglig med anledning av integritetsregler från Sydafrika.

Istället hänvisar jag till Försoningsgruppen som kan erbjuda andra alternativ av föreläsningar.

 

För att komma till Försoningsgruppens alternativ av föreläsningar, klicka här.