Utbildningar


Jeanette Larsson har lång erfarenhet som föreläsare, instruktör och utbildare för Polismyndigheten i Skåne vid
t ex värdegrunds-, mångfalds- och hatbrottsutbildningar, men har även föreläst och utbildat utanför Polismyndig-heten.

Jeanettes föreläsningar sker nu i egen regi. Carpe Courage kan utifrån hennes breda kompetens, personliga engagemang och tidigare erfarenheter bidra med annorlunda och inspirerande föreläsningar.

– Carpe Courage erbjuder längre hatbrottsutbildningar och kortare informations-föreläsningar om hatbrott och dess verkningar. Hatbrottsutbildningen är en faktabaserad och kvalitetsgranskad utbildning som tydliggör lagtexten kring straffskärpningsregeln för hatbrott, ger utrymme för många diskussioner och belyser flera kända exempel ur verkligheten. Kortversionen av hatbrottsutbildningen heter:
– Hatbrott eller Yttrandefrihet? – om attityder och bemötande

– Carpe Courage erbjuder en föreläsning/utbildning om sociala medier, med fokus på Facebook. Föreläsningen ger en introduktion till användare av Facebook, främst riktad mot privatpersoner eller företagare med egen företagssida. Ta gärna med din dator så jobbar vi ”hands-on”!

– Carpe Courage erbjuder även ”specialsydda” verktyg för mångfaldsarbete i din organisation som t ex värderingsövningar som bygger på diskrimineringslagstiftningenoch tydliggör hur olika förutsättningar påverkar oss som medmänniskor.