Yttrandefrihetens Gränser – om diskriminering, attityder och bemötande


Jeanette_0133Yttrandefrihetens Gränser – om diskriminering, attityder och bemötande är en föreläsning som innehåller både teori och praktik kring hur vi bör, eller inte bör uttrycka oss.

Många gånger kan det vara lätt att hänvisa till yttrandefriheten när någon – medvetet eller omedvetet – kränker sina medmänniskor.

Föreläsningen Yttrandefrihetens Gränser – om diskriminering, attityder och bemötande, innehåller en genomgång av de sju diskrimineringsgrunderna, vad som gäller för yttrandefrihet och hur vi kan undvika att begå hatbrott.

Den ger utrymme för många diskussioner kring attityder, bemötanden, värderingar och belyser flera autentiska fall.

Under föreläsningen tydliggörs också olika sexuella läggningar, könsidentiteter, såväl som olika religioner utifrån diskrimineringslagstiftningen.

Föreläsningen är mycket intressant, högst aktuell utifrån världens händelser, den passar i alla sammanhang och för alla åldersgrupper. Föreläsningen inbjuder till diskussioner kring ämnen som kanske tidigare inte berörts.

 

Tidsåtgång: Interaktiv utbildning, ca 1 – 2 timmar, enligt önskemål

Pris: Enligt överenskommelse beroende på uppdragets art och omfattning.

Denna föreläsning kan med fördel användas tillsammans med föreläsningen:
”Högt i tak – men var har vi golvet?”
och en värderingsövning;
– ”Framgångsstegen”

 

Välkommen med en offertförfrågan för detta paket där det finns möjlighet att erbjuda specialpris.

Välkommen att anlita Carpe Courage AB för att bredda er kompetens!