Föreläsningar


Jeanette Larsson har lång erfarenhet som föreläsare, instruktör och utbildare för Polismyndigheten i Skåne vid t ex värdegrunds-, mångfalds- och hatbrottsutbild-ningar, men har även föreläst och utbildat utanför Polismyndigheten.
Jeanettes föreläsningar sker nu i egen regi. Carpe Courage AB kan utifrån hennes breda kompetens, personliga engagemang och tidigare erfarenheter bidra med annorlunda och inspirerande föreläsningar.

– Carpe Courage AB erbjuder inspirationsföreläsningar som t ex Högt i tak – men var har vi golvet?Jeanette berättar med mycket humor och värme om sina erfarenheter som kvinna i en starkt manlig hierarkisk organisation som Polisen, om fördomar, mångfald, civilkurage, ”whistle-blowers” och hjältemod. Föreläsningen är både rolig, sorglig, varm, spännande, berörande och upprörande.

– Carpe Courage AB erbjuder längre hatbrottsutbildningar och kortare informations-föreläsningar om hatbrott och dess verkningar. Hatbrottsutbildningen är en faktabaserad och kvalitetsgranskad utbildning som tydliggör lagtexten kring straffskärpningsregeln för hatbrott, ger utrymme för många diskussioner och belyser flera kända exempel ur verkligheten. Kortversionen av hatbrottsutbildningen heter:
– Hatbrott eller Yttrandefrihet? – om attityder och bemötande

– Carpe Courage AB erbjuder en föreläsning/utbildning om sociala medier, med fokus på Facebook. Föreläsningen ger en introduktion till användare av Facebook, främst riktad mot privatpersoner eller företagare med egen företagssida. Ta gärna med din dator så jobbar vi ”hands-on”!

– Carpe Courage AB erbjuder även ”specialsydda” verktyg för mångfaldsarbete i din organisation som t ex värderingsövningar som bygger på diskrimineringslagstiftningenoch tydliggör hur olika förutsättningar påverkar oss som medmänniskor.

Jeanette Larsson har mer än 10 års erfarenhet av fackligt arbete som ledamot i Polisförbundet Skåne och Malmö, med ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och diskrimineringsfrågor.

Jeanette Larsson har även erfarenhet av att vara modertor i olika sammanhang:
– Göteborgs Universitet; ”I allMÄNhetens tjänst”, under Nordiskt Forum i Malmö 2014-06-14.
– Transföreningen i Sverige, politikerdebatt, under Almedalsveckan 2014-07-04.
– SIOS-Syd konferens: ”Integration & mångfald i lokalsamhället”, 2014-11-20.
– Malmö Stad, Sociala Resursförvaltningen, 2015-10-12
– Lunds Kommun, Chefer inom Fritid, 2016-03-01
– Human Gardening, Malmö, 2017-11-24

 


CARPE COURAGE’S VISION
Carpe Courage AB’s vision är att inspirera till civilkurage, mod, medmänsklighet, värdighet, respekt, tolerans och ansvar för alla människor utifrån Mänskliga Rättigheter.