Uppdrag

Jeanette Larsson har varit polis sedan 1989. Utöver Jeanettes normala polisarbete var hon de senaste åren instruktör och utbildare för Polismyndigheten i Skåne vid värdegrunds-, mångfalds- och hatbrottsutbildningar. I sin tjänst har hon även utbildat externt, även som föreläsare och utbildare.

Jeanettes föreläsningar sker nu i egen regi, då hon sa upp sig från polistjänsten 2014.

Med en bred kompetens och personligt engagemang kan Jeanettes tidigare erfarenheter bidra med annorlunda och inspirerande föreläsningar.

I Carpe Courage AB har hon varit föreläsare och utbildare i olika sammanhang såsom Akademiker-kompetens, Fackförbund som Unionen, Vision, Sveriges Byggindustrier, Byggmästar’n i Skåne, Kommunal, Facksnack, ST, TCO, statliga myndigheter som Polisen, Försvarsmakten, Räddningstjänsten, Kriminalvården, Brottsofferjouren, näringslivet som t ex Skanska AB, EON, Vattenfall, Öresundskraft AB, Ellevio AB, AF Bostäder, men också större konferenser som t ex SSG Säkerhetskonferens, KOMMEK2020, SKR2021, SSKR2023 och flera kommuner och ledningsgrupper, för att nämna några.