Start


– Har Ni högt i tak på Er arbetsplats?
– Vill Ni ha en varm och inspirerande föreläsning?

– Jag kan genom min breda kompetens som polis, mitt personliga engagemang, tidigare erfarenheter och med hjälp av humor bidra med annorlunda och inspirerande föreläsningar och utbildningar om bland annat civilkurage, värdegrund, fördomar, mångfald, HBTQ, Härskartekniker och om att vara en whistle-blower/visselblåsare.

CARPE COURAGE AB ERBJUDER:

– Högt i tak – men var har vi golvet?

Jeanette talar med mycket humor och värme om sina erfarenheter som kvinna i en starkt manlig hierarkisk organisation som Polisen, om civilkurage, värdegrund, fördomar, mångfald, HBTQ, Härskartekniker och om att vara en whistleblower/ visselblåsare. Föreläsningen är både rolig, sorglig, varm, spännande, berörande och upprörande.

– Mellanmänskliga relationer och härskartekniker

Jeanette utlovar flera igenkänningar och många skratt när hon talar om både de klassiska och de moderna Härskarteknikerna!

Workshops – Föreläsningarna kan med fördel kombineras med workshops för Er arbetsplats.

Jeanette Larsson har mer än 10 års erfarenhet av fackligt arbete som ledamot i Polisförbundet Skåne och Malmö, med ansvar för jämställdhets-, mångfalds- och diskrimineringsfrågor.

Jeanette Larsson har även erfarenhet av att vara modertor i olika sammanhang:
– Göteborgs Universitet; ”I allMÄNhetens tjänst”, under Nordiskt Forum i Malmö
– Transföreningen i Sverige, politikerdebatt, under Almedalsveckan
SIOS-Syd konferens: ”Integration & mångfald i lokalsamhället”


CARPE COURAGE’S VISION
Carpe Courage’s vision är att inspirera till civilkurage, mod, medmänsklighet, värdighet, respekt, tolerans och ansvar för alla människor utifrån Mänskliga Rättigheter.