16-03-17, Stadsdelsförvaltningen Kirseberg m Anders