DAGENS FINA OMDÖME


DAGENS FINA OMDÖME:

”Du måste gå och lyssna till Jeanette. Hon är en formidabel och fantastisk föreläsare om mänsklighet – och frånvaro av densamma. Hon har erfarenhet och insikter som berör och inspirerar. ” /Åhörare