JPEG 2. Föreläsning 2 Högt i tak Men var har vi golvet