2018-11-07, Hässleholm, nbjudan mångfald 2018_Anställda