HIV-SVERIGE, 11 april 2014


HIV-SVERIGE

har bjudit in Carpe Courage/Jeanette Larsson att föreläsa med ”Högt i tak – men var har vi golvet?”, under en heldagskonferens i Stockholm.

Tema: ”Hiv med andra ögon! Hur kan vi tillsammans förändra dagens syn på hiv?”

Tid: Fredagen den 11 april 2014, kl 09 – 16.30 i Stockholm.
Plats: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98

 

Övriga föreläsare ur programmet:
– JP Mokgethi-Heath, Policyhandläggare för hiv och teologi, Svenska Kyrkans internationella avdelning.
– Garry Brough, Membership and involvement officer, Terrence Higgins Trust, London.
– Simon Blom, projektledare i Hiv-Sveriges projekt sexarbete och prevention.
– Pye Jakobsson, projektledare i Hiv-Sveriges projekt sexarbete och prevention.
– Mohamed Farah, projektledare för Hiv-Sveriges projekt, utbildning för hiv-positiva somalier, Karolinska institutet.

Anmälan: info@hiv-sverige.se
Senast den 5 april 2014.

HIV-Sverige
IMG_0313 IMG_0323