Skånes Ekonomidagar 2015 inbjudan reviderad, sid 2