LTH, Utvärdering, Ylva3. Föreläsning Jeanette Larsson


LTHs arbete för likvärdiga rättigheter i studiemiljö. Utvärdering, sid 3