LUNDS UNIVERSITET, Kemiska Institutionen, 26 april 2013


LUNDS UNIVERSITET, Kemiska Institutionen
har bjudit in Carpe Courage/Jeanette Larsson som föreläsare under Forskarutbildningens dag/Postgraduate studies day 2013, vid Kemiska Institutionen i Lund med föreläsningen ”Freedom of speech – freedom to insult?”
Tid: Den 26 april 2013
Lund Kemi

Klicka på länken här för att ta del av utvärderingen!

”Jag vill bara tacka för den inspiration du ger, och för ett fantastiskt föredrag här på Kemicentrum för lite sedan. Jag har ditt visitkort framför mig när jag behöver lite extra courage i olika sammanhang.