MALMÖ STAD, FRITIDSFÖRVALTNINGEN, 23 november 2014


MALMÖ STAD

Carpe Courage, Jeanette Larsson, har bjudits in att hålla en utbildningsserie för Fritidsförvaltningen, Malmö Stad.

Första tillfället är måndagen den 23 november 2014, då det blir ”Högt i tak – men var har vi golvet?”.

Malmö Stad