MALMÖ STAD, FRITIDSFÖRVALTNINGEN, 24 och 28 november, samt 3 december 2014


MALMÖ STAD, FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Carpe Courage, Jeanette Larsson, har bjudits in att hålla en utbildningsserie för en av Fritidsförvaltningen, Malmö Stad.

Första tillfället är måndagen den 24 november 2014, (Gässlingen, Skanör)
Andra tillfället är fredagen den 28 november 2014,
Tredje tillfället är onsdagen den 3 december 2014,
och
Fjärde och sista tillfället är fredagen den 5 december,
då det blir ”Högt i tak – men var har vi golvet?”.

Plats: Örenäs Slott

Malmö Stad