IMG_0032


2018-02-08, Malmö Stad, Avdelningen för ordinärt boende i Malmö. Texter från utvärderingen.