LinkedIn Josef


2018-02-08, Malmö Stad, Avdelningen för ordinärt boende i Malmö. Linked-In-kommentar från en åhörare.