Dammfri 8 – Anders Rubin och jag


2019-05-13, Mötesplats Dammfrigården, Malmö Stad, Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Jeanette Larsson och ordförande Anders Rubin.