Publik vänster


2019-05-13, Mötesplats Dammfrigården, Malmö Stad, Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen. Publik vänster.