Carpe Courage AB, Transkonferens. Öppen Transperson, J-O och jag