POLISMYNDIGHETEN


Polismyndigheten i Södermanlands län har bjudit in Carpe Courage/Jeanette Larsson att föreläsa med ”Högt i tak – men var har vi golvet?” och en hatbrottsföreläsning för allmänheten, under SpringPride i Eskilstuna.
Tid: Den 23 – 25 maj 2013.
Klicka på bilden nedan och läs reportaget om Springpride från Polismyndigheten i Södermanlands län:

Sörmlandspolisen på Spring Pride, Eskilstuna

Polismyndigheten i Södermanland medverkade även vid årets Spring Pride festival i Eskilstuna. Det årliga evenemanget arrangeras av Eskilstuna marknadsföring med stöd av Eskilstuna kommun.

imp_iOgF9M9eFmXV906DE0oi

– Vi från Södermanlands Polismyndighet tycker det är viktigt att medverka på Spring Pride. Som den myndighet som ytterst skyddar alla människors rättigheter och lika värde förmedlar vi under festivalen bland annat det viktiga budskapet att den som utsatts för hatbrott ska veta att man alltid med förtroende kan vända sig till oss för att få hjälp, säger Anders Gölevik, Polismrådeschef Esksilstuna-Strängnäs.

– Spring Pride är också ett bra tillfälle för oss att berätta om det mångfaldsarbete vi internt bedrivit länge. Dessutom får vi visa delar av vår verksamhet för många människor vid ett uppskattat och välbesökt evenemang, fortsätter Anders.

– Utöver ordinarie övervakning och ordningshållning kring festivalen, som precis som förra året blev lung och trivsam utan specifika ordningsstörningar, breddade vi från polismyndigheten i år våra samverkans- och kommunikationsinsatser under i själva festivalen, säger Fredrik Wallén, informationschef i Södermanlands polismyndighet.

– I år hade vi från Polisens sida engagerat den kända och prisade mångfaldsföreläsaren/hatbrottsutbildaren Jeanette Larsson. Jeanette höll två föreläsningar, en om mångfald för polismyndighetens personal samt en för samverkanspartners och allmänhet om hatbrott. Båda blev välbesökta och uppskattade.

– Precis som tidigare bemannade vi ett gemensamt tält med kommunen, landstinget och mälardalens högskola. Vi hade också en polisbil och poliser på plats för att dela ut material och information från oss. Tillsammans med Jeanette Larsson hade vi även en delegation med i lördagens parad, avslutar Fredrik.

2013 Spring Pride EskilstunaJeanette Larsson höll uppskattade föreläsningar om mångfald och hatbrott

Nyhet från

Södermanland

Springpride_affisch_2_NY

Springpridelogotyp

Polismyndigheten