4. Rökdykarluva


2019-09-17, Kvinnor inom Räddningstjänsten, Pite Havsbad. Gåva från arrangören; Rosa rökdyrkarluva.