SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS


SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Måndagen den 25 augusti kommer Carpe Courage att medverka vid Skånes Universitetssjukhus, Region Skånes, VÄRDEGRUNDSARBETE och bland annat bidra med föreläsningen ”Högt i tak – men var har vi golvet?”.

Region Skåne

”Din föreläsning var mycket uppskattad och vi får fundera på hur vårt fortsatta samarbete ska se ut.

Ha en bra dag!”
/Arrangören