SKELLEFTEÅ KRAFT AB, den 23 februari 2018


SKELLEFTEÅ KRAFT AB, den 23 februari 2018

Den 23 februari 2018 föreläser Jeanette Larsson, Carpe Courage AB för Skellefteå Kraft AB i Skellefteå, i samband med utbildning av chefer, skyddsombud och fackliga, med föreläsningen Högt i tak – men var har vi golvet? . Tema: ”Chefen som arbetsgivarföreträdare”.


Från inbjudan:
”Varje år genomför vi en utbildningsdag för alla chefer på Skellefteå Kraft med inriktning mot lagar, avtal och arbetsrätt under ett aktuell tema. För 2018 har vi valt att fördjupa oss i diskrimineringslagstiftning men även skapa dialog kring hur vi jobbar med vår värdegrund, inkludering och hur vi skapar bra arbetsklimat i våra grupper. Därför har vi denna gång utökat målgruppen att även omfatta skyddsombud, likabehandlingsgruppen och några andra som i sin vardag kan komma i kontakt med dessa frågor.

Syftet med dagen är att ge kunskap om diskriminengslagen och vilka åtgärder vi som arbetsgivare är skyldiga att vidta samt starta upp en dialog kring inkludering och mångfald för att motverka utanförskap och mobbing så att trivseln i våra arbetsgrupper ökar.

…..

Efter lunch kommer vi att få stifta bekantskap med Jeanette Larsson, f.d. polis som numera föreläser om frågor kring värdegrund, mångfald, hatbrott och HBTQ-frågor. Hon ger många bra exempel ur arbetslivet och vardagen som får en att reflektera över hur vi är mot varandra. Hennes föreläsning kallar hon ”Högt i tak – men var har vi golvet?”

 

Plats: Scandic i Skellefteå

”I väntan på min tur har jag fått förmånen att lyssna på en annan föreläsare som sa:
”If you have no point – use power-point!”
😄😄😄

Snart sitter här ett 60-tal chefer från Skellefteå Kraft AB, som ska lyssna på en skåning…”
/Jeanette Larsson

2018-02-23, Skellefteå Kraft AB, Scandic Hotel

2018-02-23, Skellefteå Kraft AB, Scandic Hotel

 

2018-02-23, FB-kommentar från åhörare.

2018-02-23, FB-kommentar från åhörare.