Panelfrågor. IMG_3380


SSG Säkerhetskonferens2016
Radisson Blue Arlandia.
Frågor från publiken under vår paneldiskussion.