Presenter. IMG_3390


SSG Säkerhetskonferens2016
Radisson Blue Arlandia.
Presenter från arrangören.