Strokeföreningen i Malmö, Mail från Allan Hedlund, ordförande