SUS – Skånes Universitetssjukhus i Malmö


SUS – Skånes Universitetssjukhus i Malmö
har bjudit in Carpe Courage/Jeanette Larsson att föreläsa med ”Högt i tak – men var har vi golvet?” på läkarprogrammets 5:e-termin.
Tid: Den 3 september 2013

Mail från student efter föreläsningen:

”Jag skriver bara för att säga tack för dagens enastående föreläsning för oss läkarstudenter på termin 5 idag! Jag har sedan länge saknat en föreläsning likt din på läkarprogrammet. Jag kommer föreslå för kursledning att du får komma och tala för nyblivna ”nollor” på termin 1 (också!), då jag tänker att det är väldigt viktigt att tidigt få undervisning kring genus- och likabehandling. I dagsläget är föreläsningar som behandlar detta skrämmande frånvarande. Vi har tidigt en föreläsning med XX, vars kategoriska åsikter kring genus, kvinnligt och manligt, ju har kunnat läsas om i media. Det behövs en nyanserad bild, och jag hoppas kursledningen hade varit intresserad av detta.
Återigen – TACK! Du höll idag den mest givande föreläsningen hittills på programmet.”