SUS – Skånes Universitetssjukhus i Malmö


SUS – Skånes Universitetssjukhus
Jeanette Larsson utbildade för fjärde gången läkarstudenter under deras 5:e-termin.
Tid: Den 29 januari 2013.
Skånes Universitetssjukhus