SVENSKA KYRKAN, Husie Församling, 18 september 2013


SVENSKA KYRKAN/HUSIE FÖRSAMLING
har bjudit in Carpe Courage/Jeanette Larsson att föreläsa med ”Högt i tak – men var har vi golvet?”.

Tid: Den 18 september 2013, kl 19.00.