DIVERSITYINDEX SWEDEN 2016, den 16 november 2016


DIVERSITYINDEX SWEDEN 2016, den 16 november 2016

Sedan 2014 har Jeanette Larsson haft det stora förtroendet att delta i juryarbetet för Diversity Index Mångfaldspris. Mångfaldspriset delas ut årligen och innehåller sju pris, ett för varje diskrimineringsgrund.

År 2013 blev Jeanette Larsson själv vinnare i kategorin ”sexuell läggning”:

I år, 2016, hade Jeanette Larsson det stora nöjet att dela ut priset i kategorin ”Sexuell läggning” i samband med prisutdelningen på Rådhuset, den 16 november 2016. Vinnare blev Trelleborg Pride och Sebastian Petersen!

 

DiversityIndex Sweden 2016. Vinnare i kategorin "Sexuell läggning"; Sebastian Petersen

DiversityIndex Sweden 2016. Vinnare i kategorin ”Sexuell läggning”; Sebastian Petersen

 

Vinnare i kategorin ”kön” blev i år Helena Cewers! Grattis!

DiversityIndex Sweden 2016. Vinnare i kategorin "Kön"; Helena Cewers

DiversityIndex Sweden 2016. Vinnare i kategorin ”Kön”; Helena Cewers

 

Samtliga vinnare 2016:

DiversityIndex Award 2016

DiversityIndex Award 2016

Läs mer om Diversity Index Sweden här.