TIDNINGEN CAN – Alkohol & Narkotika, nr 3, 2015


TIDNINGEN CAN – Alkohol & Narkotika

I nummer 3/2015 av tidningen CAN – Alkohol & Narkotika, finns ett reportage med mig.
Förvisso en gammal bild, men intervjun är färsk…

CAN, sid 1. 9-visst-finns-drogproblem-i-hbtq-varlden CAN, sid 2. 9-visst-finns-drogproblem-i-hbtq-varlden CAN, sid 3. 9-visst-finns-drogproblem-i-hbtq-varlden