FÖRSVARSMAKTEN UNDER STOCKHOLM PRIDE 2019, den 30 juli 2019


FÖRSVARSMAKTEN UNDER STOCKHOLM PRIDE 2019, den 30 juli 2019

 

Tisdagen den 30 juli 2019 är Jeanette Larsson, Carpe Courage AB moderator för programpunkten ”Att komma ut i en macho-organisation”, (Se evenemanget genom att klicka på länken), under Stockholm Pride 2019.

”Ett samtal kring hur är det att komma ut i en starkt heteronormativ och maskulin organisation, om organisationskultur och hur den förändrats. Finns det fortfarande hinder? Hur ser stödfunktioner ut? Är det någon skillnad på att komma ut idag jämfört med tidigare?”

Ett samarbete mellan Försvarsmakten, Polisen och Räddningstjänsten

Uppdragsgivare: Försvarsmakten.

Tid: Tisdagen den 30 juli, kl 12.00 – 13.00.
Plats: Pride House, Clarion Hotel, Ringvägen 98, Stockholm

Varmt välkomna!

2019-07-30, Försvarsmakten under Stockholm Pride 2019

 

Deltagare, från vänster:
Martin Lundahl, Polisen
Ida Delin, Försvarsmakten Gotland
Riikka Ylijukuri, Polisen
Mikael Wallentin Åström, Försvarsmakten
Jeanette Larsson, Carpe Courage AB, moderator

2019-07-30, Försvarsmakten under Stockholm Pride 2019

 

2019-07-30, Försvarsmakten under Stockholm Pride 2019

 

2019-07-30, Försvarsmakten under Stockholm Pride 2019, Jeanette Larsson

 

2019-07-30, Försvarsmakten under Stockholm Pride 2019

 

Linked-In