Nyheter


E.ON ENERGILÖSNINGAR AB, Norrköping, den 6 november 2018

E.ON ENERGILÖSNINGAR AB, Norrköping, den 6 november 2018  Den 6 november 2018 har Jeanette Larsson, Carpe Courage AB, bjudits in att föreläsa för personal på E.ON Energilösningar AB med föreläsningen  Högt i tak – men var har vi golvet?, i samband med ortsträff för ca 80 medarbetare. Tid: Den 6 november 2018, […]


MALMÖ STAD, Avdelningen för hälsa och förebyggande, i Malmö, den 17 oktober 2018

MALMÖ STAD, Avdelningen för hälsa och förebyggande, i Malmö, den 17 oktober 2018 Den 17 oktober 2018 föreläser Jeanette Larsson, Carpe Courage AB för personal i Malmö Stad, Avdelningen för hälsa och förebyggande, i Malmö, i samband med ”en inspirerande och kunskapshöjande aktivitet inom mänskliga rättighetsområdet” och under en ”HBTQ-certifiering”. Det blir […]


ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE, den 10 oktober 2018 i Göteborg.

ENERGIFÖRETAGEN SVERIGE, den 10 oktober 2018 i Göteborg.  Den 10 oktober 2018 har Jeanette Larsson, Carpe Courage AB, bjudits in att föreläsa för personal på Energiföretagen Sverige med föreläsningen  Högt i tak – men var har vi golvet?, i samband med ”ADV-dagarna”, med tema ”Jämställdhet”. Tid: Den 10 oktober, kl 10.15 – 12.00 […]


HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB, den 18 september 2018 i Härnösand.

HÄRNÖSAND ENERGI & MILJÖ AB, den 18 september 2018 i Härnösand.  Den 18 september 2018 har Jeanette Larsson, Carpe Courage AB, bjudits in att föreläsa för personal på Härnösand Energi & Miljö AB med föreläsningen  Högt i tak – men var har vi golvet?, vid två tillfällen. Tid: Den 18 september, kl […]


SKURUPS KOMMUN, den 13 september 2018 i Skurup.

SKURUPS KOMMUN, den 13 september 2018 i Skurup.  Den 13 september 2018 har Jeanette Larsson, Carpe Courage AB, bjudits in att föreläsa för personal i Skurups Kommun, i samband med EFS projektet ”Inkludera & mötas” under delen ”Aktiva åtgärder”, med tyngdpunkt på diskriminering, med föreläsningen  Högt i tak – men var har […]


LUNDS UNIVERSITET, INSTITUTIONEN FÖR STRATEGISK KOMMUNIKATION, Campus i Helsingborg, den 4 september 2018

LUNDS UNIVERSITET, INSTITUTIONEN FÖR STRATEGISK KOMMUNIKATION, Campus i Helsingborg, den 4 september 2018 Den 4 september 2018 föreläser Jeanette Larsson, Carpe Courage AB för studenter på Lunds Universitet, Institutionen för strategisk kommunikation, på Campus i Helsingborg. Föreläsningarna är för de nya studenterna på kandidatprogrammen i strategisk kommunikation, på deras första kurs […]


LUNDS UNIVERSITET, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, LTH, i Helsingborg, den 31 augusti 2018

LUNDS UNIVERSITET, LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, LTH, i Helsingborg, den 31 augusti 2018 Den 31 augusti 2018 föreläser Jeanette Larsson, Carpe Courage AB för ingenjörsstudenterna, i samband med terminsstart för ettorna på LTH, på Campus i Helsingborg med föreläsningen ”Yttrandefrihetens Gränser”, där vi även kommer att prata om Härskartekniker. Tid: Kl […]


AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE, UNDER ÅNGE PRIDE, den 25 maj 2018 i Ånge

AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE, UNDER ÅNGE PRIDE, den 25 maj 2018 i Ånge Den 25 maj 2018 har Jeanette Larsson, Carpe Courage AB, bjudits in att föreläsa för personal på Akzo Nobel, under Ånge Pride. Vi börjar med en värderingsövning, därefter föreläsningen Yttrandefrihetens Gränser och sist men inte minst föreläsningen  Högt i […]


ÅNGE PRIDE, den 24 maj 2018 i Ånge

ÅNGE PRIDE, den 24 maj 2018 i Ånge Den 24 maj 2018 har Jeanette Larsson, Carpe Courage AB, bjudits in att föreläsa under Ånge Pride med föreläsningen Högt i tak – men var har vi golvet?. Tid: Den 24 maj 2018, kl 19.30 – 21.00 Plats: Ånge Kyrka Läs mer om evenemanget genom […]