DIVERSITYINDEX SWEDEN 2015, 13 nov 2015


DIVERSITYINDEX SWEDEN 2015, 13 nov 2015

Sedan 2014 har Jeanette Larsson haft det stora förtroendet att delta i juryarbetet för Diversity Index Mångfaldspris. Mångfaldspriset delas ut årligen och innehåller sju pris, ett för varje diskrimineringsgrund.

År 2013 blev Jeanette Larsson själv vinnare i kategorin ”sexuell läggning”:

I år, 2015, hade Jeanette Larsson det stora nöjet att dela ut priset i kategorin ”Kön” i samband med Kreativa Skåne, den 13 november 2015. Vinnare blev Carin Götblad, Polischef i Region Mitt.

IMG_75911

IMG_75941
Pristagaren hade ingen möjlighet att själv ta emot priset, men skickade en videofilm med ett varmt tack!

Diplomtavlan:

IMG_2672

 

IMG_2673
Juryn:

IMG_2678
Motivering:
”Pristagaren har under sitt yrkesliv växlat från ett kvinnodominerat till ett mansdominerat yrke och förenat erfarenheterna av dessa till ett moget ledarskap. Förskolläraren Carin Götblad blev polis och Regionpolischef för Polisregion Mitt. Hon har under lång tid vågat utmana normerna inom en så viktig myndighet som Polisen. Carin Götblad har inte tvekat att fatta kontroversiella beslut i en organisation med många manliga ledare och genomdrivit projekt för att uppnå en bättre balans mellan könen inom Polisen och trots det haft förmågan att stå kvar med fötterna på jorden”

IMG_2684

Alla årets pristagare:

1. Kön – Carin Götblad
2. Sexuell läggning – Rickard Söderberg
3. Ålder – Anna Sigurgeirsdottir
4. Funktionsnedsättning – Tanja Mangalanayagam
5. Könsidentitet/-uttryck – Saga Becker
6. Trosuppfattning – Open Skåne
7. Etnicitet – Vista/Eva Östling

I år utdelades också ett pris som Årets Mångfaldshjälte.
8. Årets Mångfaldshjälte – Petra Jansson

IMG_2682

Läs mer om Diversity Index här.

DIVERSITY INDEX:

DiversityIndex hjälper företag och organisationer att använda mångfald för att skapa större tillväxt och de bästa förutsättningarna för innovation.

Optimerad användning av mångfald är en viktig faktor för att lyckas bli en attraktiv arbetsgivare som både kan behålla sina nuvarande medarbetare och samtidigt attrahera nya. Rätt användning av mångfald hjälper också företag och organisationer att nå fler målgrupper och nya marknader.

DiversityIndex har en lång och bred erfarenhet inom ledarskap, affärsnytta, strategisk rekrytering och mångfaldsexpertis. Med hjälp av våra egenutvecklade verktyg och erfarenheter inom organisations och ledarskapsutveckling gör vi ditt företag till en arbetsplats där kreativitet frodas och personalen trivs.
Vi har ett heltäckande nätverk av samarbetspartners med spetskompetens inom sitt respektive område. Det betyder att vi kan hjälpa till och stötta ditt företag genom hela processen oavsett vad vår kartläggning visar.

Varje år organiserar DiversityIndex en konferens där mångfald i alla aspekter är i fokus, nya kontakter skapas, förebilder lyfts fram och Mångfaldshjälte pris delas ut inom de sju diskrimineringskategorier.