RAOUL WALLENBERGS DAG – Raoul Wallenbergs Institutet


RAOUL WALLENBERGS DAG – Raoul Wallenbergs Institutet

Det kom ett mail…..

”Jag känner mig oerhört Hedrad över att finnas med i detta sammanhang!”
/Jeanette Larsson

 

 

Raoul Wallenberg Institutet - RWI i Lund

Raoul Wallenberg Institutet – RWI i Lund