2016-03-02, Akademikerkompetens. Anders och jag på trappan