Akademikerkompetens, Anders och jag. Elisabet G-B’s