Malmö Stad chefer och jag 2


2018-02-08, Malmö Stad, Avdelningen för ordinärt boende i Malmö. Jeanette Larsson tillsammans med arrangörerna.