Malmö Stad chefer och jag1


2018-02-08, Malmö Stad, Avdelningen för ordinärt boende i Malmö. Jeanette Larsson tillsammans med arrangörerna.