29178092_10156106642077999_3426129660088418304_n


2018-03-14, Utvärderingslappar från åhörarna.