29186720_10156106643542999_2627373636905861120_n


2018-03-14, Utvärderingslappar från åhörare.